Print this page


Baryton / eufonium


Baryton, eller euphonium, hører til grovmessinggruppen i korpset. Korpset har nå spesielt behov for dette instrumentet. Instrumentet har 3-4 ventiler, og ligner på en liten tuba. Den har samme toneomfang som trombone, men i motsetning til trombonen har barytonen en mye større og rundere klang. Eufonium og baryton er to forskjellige instrumenter, som allikevel er ganske like. Selve ordet “eufonium” kommer fra gresk og betyr “velklang”. Får å få lyd på barytonen har en et munnstykke som en blåser i på en spesiell måte. Forskjellige toner får en ved stramming av leppene og ved å trykke ned ventiler.

I korpset spiller barytonen både melodi og akkompagnement. Dersom ikke baryton spiller melodien, spiller de gjerne vakre melodiøse motstemmer som er med å forme musikken. Instrumentet er også mye brukt som et soloinstrument, noe som vises i lydeksempelet nedenfor.