Print this page
 

Konserter og aktiviteter sesongen 2017/2018
c
c
 

Følgende konserter, spilleopprdag og aktiviteter er planlagt for høsten 2017 og våren 2018:

Besøk gjerne vårt loppemarked i Heggedal flerbrukshall 14. - 15. oktober!

Søndag 5. november kl. 15:00: Korpset inviterer til høstkonsert i Heggedal flerbrukshall. I en forrykende flott konsert vil du få høre det beste av hva musikantene kan prestere etter mange intense øvelser helt siden oppstarten i august. Samtlige musikanter, både aspiranter, juniorer og hovedkorps vil yte sitt aller beste denne kvelden.

Søndag 3. desember: Korpset spiller på julegrantenning ved Heggedal kirke og andre steder rundt om i nærmiljøet.

Onsdag 13. desember: Felles juleavslutning i Heggedal flerbrukshall med alle korpsets musikanter.

***

Søndag 14. januar: Hovedkorpset opptrer på nyttårskonserten i Teatersalen i Asker kulturhus. På konserten spiller også Asker Musikkorps og flere av de andre skolekorpsene i Asker kommune.

Helgen 13.-15. april: Juniorkorpset og hovedkorpset deltar i NMFs Distriktmesterskap i Asker kulturhus. Nærmere informasjon om mesterskapet kommer senere.

Torsdag 17. mai: På nasjonaldagen spiller skolekorpset i nærmiljøet. Hovedkorpset er representert i toget rundt Skaugum, før de sammen med aspirant- og juniorkorpset spiller i barnetogene ved Blakstad og Heggedal. Aspirantene spiller på deres respektive skole.

Lørdag 2. juni: Konsert med hovedkorpset og junior 2 på Heggedal Hovedgård under kulturdagene i Heggedal.