Print this page


Flerbrukshall på Heggedal skole

I formannskapsmøte tirsdag 4. september ble det bestemt at Heggedal skole skal delvis bygges ny. Samtidig skal det bygges en ny flerbrukshall. Dette er gledelige nyheter for korpset som får vesentlig bedre øve- og lagringsforhold. Gymsalsfløyen skal rives og bygges opp igjen som klasseromsfløy. Samtidig skal det bygges en helt ny flerbrukshall. Der vil skolekorpset få lagerplass og ordentlige øveforhold. Det er planlagt et romslig lagerrom rett ved siden av hallen med enkel adkomst utenfra og dobbeltdør inn til hallen. To rom i annen etasje av hallen er planlagt slik at aspiranter og juniorer får gode forhold. Der er det også tegnet inn et lite lagerrom. Dette betyr vesentlig bedre forhold for korpset. Saken følges tett av styret og vi hviler ikke før hallen er oppe og korpset har flyttet inn!