Print this page


Juleavslutning 2015

Uken før jul var det juleavslutning for korpset i Vardåsen kirke. På konserten opptrådte for første gang jubileumskorpset, som er opprettet i forbindelse med skolekorpsets 60-års-jubileum i 2016. Videre fremførte aspirantkorpset og juniorkorpset det de hadde øvd på gjennom høsten. Til slutt avsluttet hovedkorpset med noen nyinnøvde stykkker, før det ble allsang med Deilig er jorden. Godteposer til alle barna ble delt ut av nissen og hans hjelpenisser.