Print this page


Showkonsert i Asker kulturhus
x
 

Lørdag 14. november var det klart for høstens store konsert. Med multisalen helt fullsatt av publikum spilte aspiranter, juniorer og hovedkorps om hverandre. For aspirantkorpset var dette deres første konsert - imponerende hva de har lært på bare tre måneder!

Mellom stykkene var det drama med skuespillere fra korpsets egne rekker. Dramatisk ble det også da sykkelen til tante Sofie ble stjålet. Handlingen var satt sammen med diskorytmer og velkjent musikk. Mange av musikantene i korpset er særdeles dyktige solister. I løpet av konserten var det imponerende utførelser fra mange. Også i aspirantkorpset spilte alle de forskjellige instrumentgruppene alene.

Etter konserten dro hovedkorpset på en hyggelig overnattingstur til Blåfjellhytta!
En onsdag i slutten av november er det aspirantene og juniorene som drar sammen på bowling.

Under er video av hovedkorpsets fremførelse av stykket "Månemannen", av Vamp.