Print this page


Hyt henger vi!

Ved 9-tiden lørdag 12. september dro aspriant- junior og hovedkorpset sammen til klatreparken på Tryvann. Besøk i Oslo Sommerpark på høsten har blitt en tradisjon for korpset. Det er en fin anledning til å møtes på tvers av korpsene.

Før man kan begi seg ut i klatreparkens baner må alle gjennom et obligatorisk sikkerhetskurs. Banene har navn fra norrøn mytologi; Balder, Frøya, Loke og Tors Hammer er noen. Alle i forskjellige nivåer. Noen av banene går kun få meter over bakken, mens andre baner har klatrevegger og balanseringsliner på høyde med tretoppene. Til lunch ble det grilling av pølser, av grillmester Rolf. Ved 15-tiden fant alle veien ned til bakken igjen, og over 60 musikanter og 30 voksene vendte hjemover mot Asker. Under er noen bilder fra dagen....